Inlägg av Johan Beskow

Medaphor ScanTrainer, riktigt ultraljudsundersökning med känsla på Klinsim 2015

DevinSense kommer tillsammans med 14 andra företags ställa ut på KlinSim 2015 i Göteborg 19-20 mars. Totalt väntas 150 besökare till konferensen. KlinSim är en svensk förening för klinisk träning och medicinsk simuleing inom vårdorganisationer med syfte att främja det nationella samarbetet kring forskning, utbildning och utveckling inom klinisk träning och medicinsk simulering. Mer information om […]

ScanTrainer ultraljudssimulator på SFOG Vintermöte

Idag är vi på SFOG (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi) årliga sammankomst Vintermötet. Denna gång tillsammans med ett antal intressanta föreläsningar och andra utställare i ett soligt Stockholm på hotell Sheraton. ScanTrainer får många positiva kommentarer med omdömen där ”realism”, ”användning av riktiga ultraljudsdata” och de ”väl utbyggda patientfallen” och ”användarstödet” premieras, Detta är det första […]

Sculpt webinar

3DSystems genomförde för inte så länge sedan en webinar om 3DSystems nya designverktyg Sculpt. Sculpt är unikt på så sätt att det använder en avancerad 3Dmus som kraftåterkoppling i designprocessen. Scanna in din design, ändra den och print ut den, kreativt och enkelt. Kolla in den här videon så får du reda på mer.

3D-Skrivare tar plats i skolan

Tidningen Ny Teknik skriver om Viktor Rydbecks Höstadieskola i Danderyd som tar hlälp av den senaste tekniken inom 3D-printing för att lära eleverna… matematik. Läs mer på NyTeknik, du når artikeln här: http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3833053.ece  

Industrirobotar som 3D-printar

Här en spännande vinkling på hur 3Dprinting kan ske i framtiden. Med hjälp av en industrirobot från ABB och extrudering av plast har forskarna Petr Novikov och Saša Jokić från Institutet för avancerad arkitektur i Barcelona skapat friformframställning fritt i rymden. Mataerial by Petr Novikov, Saša Jokić and Joris Laarman Studio from Dezeen on Vimeo. Du […]

Hur skapar man modeller för sin 3D-skrivare?

Att skapa 3d-modeller för sin skrivare kan vara nog så komplicerat då man förutom den del kunskap också behöver tillgång till dyra CAD-programvaror. Men i takt med att 3D-skrivare blir mer tillgängligt på marknaden så kommer nya alternativ till att skapa 3D-modeller. Shapeways erbjuder bra, enkla verktyg för vanliga konsumenter men där finns alternativ och […]