klinsim

Medaphor ScanTrainer, riktigt ultraljudsundersökning med känsla på Klinsim 2015

DevinSense kommer tillsammans med 14 andra företags ställa ut på KlinSim 2015 i Göteborg 19-20 mars. Totalt väntas 150 besökare till konferensen.

KlinSim är en svensk förening för klinisk träning och medicinsk simuleing inom vårdorganisationer med syfte att främja det nationella samarbetet kring forskning, utbildning och utveckling inom klinisk träning och medicinsk simulering.

Mer information om KlinSim och KlinSim 2015 finns här: http://plus.rjl.se/klinsim

klinsim

 

Medaphor ScanTrainer

ScanTrainer – where Simulation becomes Reality