Medicinsk Simulering och Utbildning

DevinSense erbjuder läkare, läkarstudenter och övriga utbildare verktyg för effektiv och verklighetstrogen träning. Genom att utnyttja den senaste tekniken inom datorinteraktion möjligör våra simulatorer effetiv verklighetsbaserad utbildning av studenter, sjuksköterskor och läkare med minimalt behov av verkliga patienter och ledarledd utbildning.Idag inefattar våra erbjudanden simulatorer inom ultraljudsundersökning från Medaphor; för akutmedicin, generell medicin, gynekologi och obstretik. Men vi har också andra produkter på gång inom flertalet medicinska områden.

Om du är en utbildare inom Ultraljud så kan vi erbjuda dig kostnadseffektiv hyra av lämplig simulator.

Vill du att vi kommer och demonstrerar Medaphor ScanTrainer på ditt sjukhus?

Lär mer om ScanTrainer för ultraljudssimulering inom Obstetrik, Gyn, Allmän- samt Akutmedicin.


ScanTrainer – where Simulation becomes Reality from MEDAPHOR on Vimeo.