DevinSense utvecklar och återförsäljer användarvänliga verktyg för 3D-design, forskning, utveckling och medicinsk simulering.

DevinSense grundades som en fristående avknoppning från företaget SenseGraphics tidigt år 2013. Syftet med DevinSense var inledningsvis att fortsätta erbjuda SenseGraphics hårvarulösningar i ny form och under ny identitet men fortfarande tillsammans med SenseGrapics mjukvara. DevinSense marknadsför dessa lösningar internationellt från www.DevinSense.com och har sedan starten 2013 kunder i främst USA, Asien och Europa.

Teknikutvecklingen sker just nu i en rasande fart och det händer mycket inom framförallt 3D Printing. DevinSense har därför beslutat att i nära samarbete med 3DSystems, som man i olika former (SensAble, Geomagics) jobbat med alltsedan början av 2000-talet, nu också ta produktfamiljen Geomagics Freeform och Sculpt till Skandinavien. Freeform startades som ett unikt friform-framställningsverktyg för 3D under 90-talet, där man med hjälp av haptik på ett intuitivt och effektivt sätt kan skapa komplexa, avancerade 3D-geometrier. Under den senare delen av 2014 lanserade 3DSystems också produkten Sculpt som med hjälp av ett mer kostnadseffektivt haptik och något reducerad funktionalitet jämfört med Freeform möjliggör ett effektivt arbetsflöde från ide till produkt.

DevinSense är också exklusiv distributör i Skandinavien för Medaphor och deras simulatorprodukter ScanTrainer för Ultraljudsundersökning.

DevinSense återfinnes i Stockholm och har som strategi att genom kundbesök och nära samarbete med potentiella kunder skapa intresse samt nya användare för DevinSense produkter.