Medaphor ScanTrainer TAS

ScanTrainer TAS är en ultraljudssimulator för akut- och allmänmedicin, obstretik och gynekologi.

Med hjälp av en avancerad, så kallad haptikenhet, som är kopplad till Ultraljudsproben kan man simulera patientspecifika data utan behov av statiska patientdockor. En virtuell patient är representerad på en sekundär monitor för att hjälpa till och instruera om Probeplaceringen och interaktionen med patienten.

Ultraljudsdatat bygger på verkligt patientdata och flertallet, patientspecifika fall finns för utlärning.

ScanTrainer TAS levereras med ett antal olika moduler och kompletteras i takt med att utvecklingen går framåt och behovet av nya patientfall uppstår.